get in touch with US

Paws for life rescue

4450 Kapolei Parkway #140

Kapolei, Hawaii 96707


EIN: 46-3976664 

cynthia@pawsforliferescue.net


​webmaster@pawsforliferescue.net